Dla dzieci

Dla dzieci

Dom i Ogród

Dom i Ogród

Elektronika

Elektronika

Internet

Internet

Moda

Moda

Motoryzacja

Motoryzacja

Muzyka i Edukacja

Muzyka i Edukacja

Nieruchomości

Nieruchomości

Oddam za darmo

Oddam za darmo

Praca

Praca

Rolnictwo

Rolnictwo

Ślub i Wesele

Ślub i Wesele

Sport i Hobby

Sport i Hobby

Usługi i Firmy

Usługi i Firmy

Zamienię

Zamienię

Zwierzęta

Zwierzęta

Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. XGK.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej xgk.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z XGK.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa XGK.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część XGK.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach XGK.pl.
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający XGK.pl, którym jest FRIKOMP z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bukowa 20, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem 20233, NIP 6222643664, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej XGK.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach XGK.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z XGK.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na XGK.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w XGK.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie XGK.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie XGK.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu XGK.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail użytkownika podanego podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 3. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 4. Ogłoszenie ważne jest przez okres 90 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 5. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie jest dezaktywowane i nie wyświetla się na stronie.
 6. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 7. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści, w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom, w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 9. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 10. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy.
 11. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

a) Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
b) Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
c) Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
d) Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
e) Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
f) Napisane są w języku innym niż polski;
g) Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
h) Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
i) Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
j) Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
k) Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
l) Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

12. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:

a) Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
b) Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
c) Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
d) Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
e) Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
f) Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
g) Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
h) Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
i) Materiałów erotycznych i pornograficznych;
j) Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
k) Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich usług;
l) Gadżetów i produktów erotycznych;
m) Środków farmakologicznych;
n) Narkotyków i substancji psychotropowych;
o) Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;
p) Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
r) Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
s) Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
t) Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
u) Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
w) Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
x) Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

V. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach XGK.pl.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z XGK.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:

  a) łamią niniejszy Regulamin,
  b) łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  c) są powszechnie uznane za obraźliwe,
  d) zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  e) nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z XGK.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych na XGK.pl, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z XGK.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem XGK.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt[at]xgk.pl lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo iż świadczenie usług przez XGK.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu XGK.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail: kontakt[at]xgk.pl. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu XGK.pl i wybranie opcji "usuń konto".
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu XGK.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.